ButanGas International део је БутанГас групе која као мултинационална корпорација успешно послује у 7 земаља, и то у области транспорта, складиштења и дистрибуције ТНГ-а (течног нафтног гаса). Сталан и ефикасан развој учинио је да БутанГас група постане један од европских лидера у дистрибуцији ТНГ-а.

ButanGas International у Србији успешно послује већ једанаест година и лидер је у продаји пропана кроз мрежу малих резервоара.

Резервоари се потрошачима уступају уз уговор о купопродаји пропана, чиме се обезбеђује складиштење овог енергента без финансијског улагања од стране клијента.
Снабдевање пропаном кроз резервоаре вршимо у току целе године, на целој територији Републике Србије.

Пропан као енергент има намену у многим индустријским сферама за:
• загревање воде (хотелијерство, угоститељство, кетринг, термичке обраде и сл.)
• загревање ваздуха (грејање пословних објеката)
• производњу водене паре (млекарство, пекарство и сл.)
• обраду метала и других производа (металургија, прецизна механика и сл)
• прераду и обраду намирница за људску и животињску исхрану итд.

Други канал дистрибуције су ТНГ боце, запремине 10кг и 35кг. Кроз боце се такође дистрибуира чист пропан, који значајно олакшава рад гасним потрошачима у зимској сезони иако се боце држе ван објекта. Лаке су за употребу и представљају поуздан извор енергије. Најчешће примене ТНГ боца: за виљушкаре, термо чвор за обраду намирница, грејање отворених и полуотворених простора и сл.

Трећи канал дистрибуције су бензинске станице. БутанГас група има оригинални и препознатљив бренд на својим малопродајним местима (Бензинске станице), пратећи корпоративни идентитет саме групе. Осим ауто-гаса, на малопродајним местима могуће је купити и друге нафтне деривате, као и робу широке потрошње.

www.butangas.co.rs