Организатор ФЕСТИВАЛА КУГЛОФА је Фондација ЗАВИЧАЈНА КУЋА.

Идеја ФЕСТИВАЛА КУГЛОФА живи и реализује се од 2002. године. На Фестивалу се представља традиционална култура Подунавских Шваба, али и културе других националних заједница (Срби, Мађари, Словаци, Русини, Хрвати, Румуни …). тако да се традиционална култура, обичаји и традиција преплићу и међусобно упознају. На ФЕСТИВАЛУ КУГЛОФА националне заједнице могу да представе своју традиционалну културу. Централно место ипак припада куглофу.

Фестивал се организује на централном градском тргу у Сремским Карловцима, где се постављају павиљони и штандови на којима учесници постављају своју изложбу. Током трајања фестивала могуће је и пожељно продавати производе старих заната и домаће радиности, које излагачи изложе на својим штандовима или неких других традиционалних вредности.

www.festivalkuglofa.com