ЈП Пословни центар Раковица

Јавно предузеће „Пословни центар Раковица“ почело је да ради у марту 2003. године. За протеклих деветнаест година остварило је значајне пословне резултате, а успешно пословање и репутацију градило је на провереним вредностима.

Доказ доброг пословања су многобројни пројекти које смо покренули, пре свега из властитих средстава, јер предузеће добро послује и конкурентно је.

Током пословања интереси предузећа нераскидиво су испреплетени са интересима локалне заједнице – општине Раковица. Одговорност за напредак локалне заједнице је прворазредни циљ  ЈП „Пословни центар Раковица“, које је стратешки оријентисано на стална улагања у локалну заједницу и локалне пројекте. Та стратегија огледа се у бројним акцијама и пословима који имају за циљ унапређење квалитета живота наших суграђана. Такви пројекти укључују гасификацију насеља Миљаковац 1, изградњу стамбених објеката, градњу азила за псе у Реснику, као и изградњу капеле, приступног пута и ограде на Манастирском гробљу. ЈП „Пословни центар Раковица“ изградио је и нове стазе и помоћне  објекте на Ресничком и Кнежевачком гробљу, а урадио је и стотинак нових паркинг места око пијаце Видиковац.

ЈП Пословни центар Раковица

Окосница наше пословне стратегије је и политика социјалне одговорности. У оквиру предузећа таква политика укључује вишеструке акције помоћи запосленима ради очувања њиховог животног стандарда и здравља. Уједно подразумева и грађење свести код сваког појединца о значају његовог доприноса учинку предузећа. Такође,  ЈП „Пословни центар Раковица“ је током протеклих година више пута, на различите начине, помагало локалне спортске клубове и институције културе, а спонзорисало је и културне манифестације.

ЈП „Пословни центар Раковица“ стално се оријентише ка новим пословним могућностима и изазовима, у интересу грађана наше општине. И убудуће, темељ наше визије остаће усавршавање рада и улагање у људе вођено креативношћу, амбицијом, оптимизмом и одговорношћу.

У саставу ЈП Пословни центар Раковица је и Спортски центар Раковица где се одржавају првенства и такмичења у многим спортовима, као и трибине на разне теме корисне за грађане Раковице.

poslovnicentarrakovica.rs

Општина Раковица