Туристичка организација општине Рума

Једна од најмлађих у Србији (основана 2011. године), Туристичка организација општине Рума постала је препознатљива по туристичким манифестацијама, а затим и по пројектима, попут заштићеног природног станишта „Бара Трсковача”, који привлаче све већу пажњу како домаћих, тако и страних гостију. Први испит је успешно положен када је манифестација под називом „Румфест”, кроз коју је обједињена традиционална гастрономска понуда Срема, уз вашар креативних рукотворина, већ у свом другом издању, августа 2012. године, привукла је неколико хиљада људи. Ово је на Сајму туризма у Новом Саду вредновано Великом златном медаљом Новосадског Сајма. Након само пар година рада и организације манифестација, Туристичка организација општине Рума власник је неколико таквих признања (“Румфест “2012; “ Божићна улица” 2015; “Румфест” 2016. године). Основна делатност Туристичке организације општине Рума је промоција и унапређење туризма на територији општине Рума.

Туристичка организација општине Рума

Са циљем валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Рума, Туристичка организација општине Рума обавља следеће послове:
– промоција и унапређење туризма на територији општине Рума,
– програми развоја туризма и програме промотивних активности,
– координирација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма,
– годишњи програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије,
– израда информативно – пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине Рума (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјали, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђује туристичку сигнализацију,
– прикупљање и објава информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Рума,
– организација и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација,
– организација туристичко – информативног центра (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.),
– посредство у пружању услуга у домаћој радиности,
– подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора,
– иницирање и организација активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине,
– обавља послове туристичке делатности у складу са Законом о туризму и
– обавља друге послове утврђене Статутом

Инфо
Туристичка организација општине Рума
Рума, Главна 172
Tel.+381 22 470655

www.rumatourism.com

e-mail: ruma.too@gmail.com